Hội thi cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021

  Hội thi cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021

  Ngày 30-9, Ban tổ chức Hội thi cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021 khai mạc vòng thi sơ khảo, với phần thi kiến thức, bằng hình trực tuyến, trắc nghiệm qua App của ứng dụng Mocha. Trung úy CN Bùi Bích Liên, Chi đoàn Văn phòng, Bệnh viện TWQĐ 108 tham gia cuộc thi.

  Tại điểm cầu  Bệnh viện TWQĐ 108, Trung úy CN Bùi Bích Liên, Ủy viên BCH chi đoàn Văn phòng đã thực hiện nội dung thi với chủ đề:“ Người Thủ lĩnh năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo”.Nội dung phần thi kiến thức tại vòng sơ khảo, gồm: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác thanh niên; những vấn đề cơ bản về lịch sử, truyền thống dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nghị quyết, chương trình hành động của đại hội đoàn các cấp; các văn bản, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội về công tác thanh niên; các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, quân đội, Trung ương Đoàn; truyền thống 69 năm Thanh niên Quân đội; kiến thức cơ bản về công tác đoàn và phong trào thanh niên, pháp luật, kỷ luật; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh…

  Thí sinh Bùi Bích Liên, Bệnh viện TWQĐ 108

  Trước đó, ở phần thi năng khiếu, Trung úy CN Bùi Bích Liên và nhóm phụ họa nam nữ, Bệnh viện TWQĐ 108 đã tham gia Hội thi với tiết mục “Hồn Việt”, đây là phần thi thể hiện năng khiếu, khả năng lôi cuốn, khuấy động phong trào của người thủ lĩnh đoàn trong hoạt động công tác đoàn, phát huy tinh thần đoàn kết, tình cảm đồng chí, đồng đội trong cơ quan, đơn vị. Ở phần thi thực hành, gồm: Xây dựng kế hoạch công tác thanh niên hoặc kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 (đối với cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên); dự thảo chương trình hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 9 (đối với cán bộ đoàn).

  Phần thi năng khiếu của Trung úy CN Bùi Bích Liên, chi đoàn Văn phòng

  Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm, ý chí tổ chức kỷ luật, chúc thí sinh Bùi Bích Liên sẽ đạt kết quả cao trong hội thi cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021.

  Năm nay, tham gia vòng thi sơ khảo có 78 đồng chí cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên được lựa chọn thông qua hội thi cán bộ đoàn giỏi từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng./.

  An Ngọc-Truyền thông Bệnh viện

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn