Lãnh đạo CGC

  Lãnh đạo CGC

  Tiến Sỹ Ngô Tất Trung PT Giám đốc trung tâm

  Đào tạo

  Bậc đào tạo

  Nơi đào tạo

  Chuyên môn

  Năm tốt nghiệp

  Đại học

  Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Công nghệ hóa học

  2001

  Thạc sỹ

  Đại học tổng hợp Bremen – CHLB Đức

  Hóa Sinh

  2006

  Tiến sỹ

  Viện sinh học miễn dịch Max Planck

  Tế bào học và miễn dịch học phân  tử

  2010

   

   

   

   

   

   

   

   

  * Công trình công bố

  TT

  Tên công trình (bài báo, công trình…)

  Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

  Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng công trình)

  Năm công bố

  01

  Clinical significance of combined circulating TERT promoter mutations and miR-122 expression for screening HBV-related hepatocellular carcinoma

  Tác giả chính

  Scientific Reports

  2020

  02

  Clinical utility of an optimised multiplex real-time PCR assay for the identification of pathogens causing sepsis in Vietnamese patients

  Tác giả chính

  Int J Infect Dis

  2018

  03

  Rapid, low cost and sensitive detection of Calreticulin mutations by a PCR based amplicon length differentiation assay for diagnosis of myeloproliferative neoplasms

  Tác giả chính

  BMC Med Genet

  2019

  04

  PCR-based Sepsis@Quick test is superior in comparison with blood culture for identification of sepsis-causative pathogens

  Tác giả chính

  Sci Rep

  2019

  05

  No expression of HBV-human chimeric fusion transcript (HBx-LINE1) among Vietnamese patients with HBV-associated hepatocellular carcinoma.

  Tác giả chính

  Ann Hepatol

  2019

  * Số công trình được áp dụng trong thực tiễn

  TT

  Tên công trình

  Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

  Thời gian (bắt đầu – kết thúc)

  01

  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gene để chẩn đoán  và theo dõi điều trị đích trong bệnh ung thư bạch cầu tủy mạn

  Xét nghiệm thường quy ứng dụng trong điều trị bệnh máu

  2011

  02

  Nghiên cứu xây dựng quy trình chẩn đoán dấu ấn  phân tử PML-RARA ở bệnh nhân bạch cầu cấp tiền tủy bào

  Xét nghiệm thường quy trong chẩn đoán bệnh máu

  2012

  03

  Ứng dụng công nghệ ARMS trong xác định đột biến gene JAK2 V617F trên bệnh nhân mang hội chứng tăng sản tủy

  Xét nghiệm thường quy trong chẩn đoán bệnh máu

  2013

  04

  Nghiên cứu bào chế dung môi tách chiết RNA ứng dụng trong xét nghiệm sinh học phân tử

  Xét nghiệm thường quy

  2013

   Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

  Tên đề tài/đề án, dự án,nhiệm vụ đã chủ trì

  Thời gian (bắt đầu – kết thúc)

  Thuộc Chương trình
  (nếu có)

  Tình trạng đề tài (đã nghiệm

  thu, chưa nghiệm thu)

  Nghiên cứu giá trị của protein DKK1 và acid nhân lưu hành tự do trong phát hiện ung thư tế bào gan ở bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B

  04/2017-04/2019

  Bộ Khoa Học Công Nghệ

  Đã nghiệm thu

  Áp dụng công nghệ gen tiên tiến cho phát hiện sớm ung thư tế bào gan ở bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B

  09/2019-08/2022

  Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

  Chưa nghiệm thu

  Nghiên cứu quy trình chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện đột biến gen trong một số bệnh máu ác tính

  10/2016-10/2018

  Bộ Khoa Học Công Nghệ

  Đã nghiệm thu

  Phát triển phương pháp mới áp dụng chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết

  09/2017-08/2020

  Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED)

  Chưa nghiệm thu

  Giải thưởng

  TT

  Hình thức và nội dung giải thưởng

  Năm tặng thưởng

  01

  Alexandre Yersin

  2017-2019

  02

  Alexandre Yersin

  2019-2020

  03

  Golden medal in medical engineering

  2017

  04

  Silver medal for young investigators

  2017

   

Bài viết liên quan

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn